Kryoterapie

Řízené užití chladu Vám může pomoci s akutními problémy pohybového aparátu.

Kontrolované termošoky – přirozené hojivé působení chladu a tepla
 

Kryoterapie je terapeutické použití nízkých teplot, jimiž se působí přes pokožku na hlouběji uložené
vrstvy. Řízené snížení teploty v tkáních má protizánětlivý účinek a současně přináší u léčenéhosvalu,

šlachy nebo kloubu dočasnou úlevu od bolesti. Je to vynikající pomocník při obnově rozsahu pohybu.
Krátkodobé působení chladu přináší následné překrvení tkání – to znamená jejich lepší okysličení a
regeneraci. Lokální kryoterapie se může přitom zaměřovat cíleně na postiženou tkáň s přesným
dávkováním chladu, střídaným případně fází prohřívání bolavého místa. Dynamický a kontrolovaný
tepelný šok zaručuje zkrácení doby regenerace (hojení a funkční zotavení).

Zařízení HC CRYO T-SHOCK je založené na technologii Peltierových článků (Peltierův jev prochází-li proud obvodem se dvěma rozdílnými vodiči zapojenými v sérii (většinou bismut a tellur), jedna z
jejich styčných ploch se ochlazuje a druhá zahřívá). Umožňuje tak jak hypertermickou stimulaci
schopnou generovat teplo, tak transdermální kryotermii schopnou odebírat teplo i z těch nejhlubších vrstev. Umožňuje tedy využívat samotnou kryoterapii nebo hypertermickou stimulaci,tj. terapii tepelným šokem, u které po kryogenické léčbě následuje hypertermická léčba dynamickým a sekvenčním způsobem a s regulací teploty (provozní teplotu aplikátoru je možné nastavovat od -18°C do 45 °C.)

DSC_0541.JPG

Co přináší ošetření přístrojem HC CRYO T-SHOCK:

  • zahlazení vrásek

  • zpevnění pokožky

  • snížení otoků

  • stahování pórů

  • prokrvení pokožky

  • odstranění celulitidy

Kosmetické působení lokální kryoterapie a termoterapie:

Střídavé podchlazování a prohřívání pokožky podporuje buněčný metabolizmus, zlepšuje prokrvení v ošetřované oblasti i odvod metabolitů. Zlepšuje se tak okysličení a regenerace pokožky i podkoží a současně působí ošetření jako lymfatická drenáž.

Program pro spalování tukových buněk používá teploty několik stupňů pod nulou (měřena je teplota ošetřované tkáně, ne aplikační hlavice), při nichž jsou buňky ničeny. Protože se tak dočasně zvyšuje hladina cholesterolu vznikajícího při rozkladu tukových buněk, lze proceduru opakovat nejčastěji

dvakrát týdně. Ostatní ošetření takové nároky na organismus nekladou. Je však vhodné terapii podpořit dodržování pitného režimu a odlehčeným jídelníčkem.

Přínos působení chladu Biologické změny, kombinované i vzájemně související, vyvolané kryoterapií mají následující terapeutické účinky:
 

- Protizánětlivé: kryoterapie zpomaluje buněčný metabolismus, čímž se snižuje produkce a
uvolňování mediátorů zánětu (histaminy, bradykinin, serotonin).

 

- Protiotokové: kryoterapie je velmi účinná při léčbě zejména posttraumatických otoků.
Protiotokový účinek souvisí s protizánětlivým působením a vazokonstrikcí, která omezuje výrony
krevních tkání.

 

- Analgetické: je známo, že chlad snižuje bolest, protože blokuje nervová zakončení, zpomaluje
vedení algogenických impulsů nervem a omezuje lokální záněty.

 

- Svalově relaxační: chlad omezuje vnitřní napětí svalů a svalové křeče. Pro dosažení  těchto účinků je třeba delší aplikace (krátké aplikace působí na nociceptory, které způsobují reflexní stahy svalů).

KRYOTERAPIE
Nízká teplota (a rychlost, s jakou je jí dosaženo) oblastí vystavených působení chladu závisí na
několika faktorech: použité metodě, počáteční teplotě, době kontaktu s pokožkou, tloušťce
podkožního tuku. Čím delší je doba aplikace, tím hlubší je působení. Teplotu uvnitř svalu lze snížit až
do hloubky 4 cm, jelikož sval je tkáň, která obsahuje vodu astává se tak
vynikajícím vodičem chladu
na rozdíl od tuku, který je hydrofobní. U akutních traumat je chladová terapie užitečná, je-li aplikována od prvního dne po dobu až dvou týdnů po úrazu.

Kontraindikace
Kryoterapie není vhodná v případě:

 

- přecitlivělosti na chlad
- poruch citlivosti
- otevřených zranění
- povrchových puchýřů
- zhoršeného oběhu
- akrocyanózy a Raynaudova jevu

TERMOTERAPIE
Teplo zvyšuje elasticitu tkání. Účinek se projevuje zejména u kloubních pouzder, šlach, svalů a u
všech struktur, kde je velký počet kolagenových vláken. Teplo dokáže urychlovat biochemické reakce
organismu a značně zvyšuje přísun kyslíku do tkání. To vede ke zlepšení metabolismu v léčené
oblasti. Na pacienty působí rovněž relaxačně.
Tepelná terapie může mít mnoho aplikací, ale musí být použita až poté, co odezní akutní fáze

DSC_0716.JPG
DSC_0715.jpg

      Mezi hlavní účinky patří:

  • Hemodynamický: teplo způsobuje zvýšený průtok krve, přispívá k eliminaci odpadu

       nahromaděného v tkáních, zlepšuje okysličení a zaručuje tak vyšší příjem živin.

  • Metabolický: teplo urychluje veškeré biochemické reakce organismu a  významně zvyšuje přísun kyslíku na úrovni tkání. To vede ke zlepšení metabolismu v léčené oblasti.

  • Analgetický a svalově relaxační: má se za to, že mechanismem, kterým aplikace tepla ulevuje od chronické bolesti, je schopnost snižovat aktivitu periferních receptorů bolesti.

  • Zvyšování viskoelastických vlastností tkání. Teplo zvyšuje elasticitu tkání, což se projevuje zejménau kloubních pouzder, šlach, svalů a u všech struktur, kde je velký počet kolagenových vláken.